Media

方力申辦游泳學校滿足感大,責任更大:「小朋友係將佢嘅生命交畀你!」

親子王國 October 14, 2018 21:40:00

由代表香港出戰奧運到踏入演藝圈,自言已經十多年未有正式操水,今年方力申小方以游泳學校的校長、教練身份重回泳壇。自問不是嚴師的小方教水親力親為,目前一有時間就會到游泳學校教水。

從奧運選手到學做教練

學校收生年齡由2、3歲到成人都有,一班小朋友當然不會知道「Alex哥哥」是名人,即使知道,學水時同樣「無面畀」:「小朋友最叻討價還價,會好清晰表達自己『不想做』,他們可以好堅持。我覺得教水這兩、三個月,學到如何給予小朋友好清楚指令,我自己都在學習中。雖然我知道家長好想畀我教小朋友,但我不是最叻的阿Sir,其他教練才是最厲害!」小方笑言,教水後才發現自己不受歡迎,特別是小朋友會拒絕跟他學水,令他經常「食檸檬」!

最窩心童言:『你唔好離開我喎!』

教小朋友游水當然是安全最重要,小方對此十分重視:「即使水位到小朋友胸口其實都可以令他們『浸親』,要小心為上策。」有些小朋友怕水,在泳池中小方就是他們唯一依靠,他們將生命交到自己手上,更令小方感到窩心:「最開心最sweet是小朋友跟我說:『你唔好離開我喎!』聽到這些說話,令我覺得游水教練可貴的地方是小朋友將他的生命交給你,加上在自己手上學懂游水,滿足感非常大。」雖然小方笑言不善與小朋友溝通,但自從辦學校後,留意到他Instagram經常上載學生們的可愛笑臉,更經常與他們互動,可見小方很喜歡一班學生,更是對游泳教育事業絕對投入。

游水的滿足感不在快慢 在於令自己進步

被問到一般家長讓子女學游水的目的是多學一種技能,抑或強身健體?小方留意有家長很重視輸贏,拿小朋友的獎牌來到游泳學校報名,希望令子女贏比賽,小方就不太認同:「有家長同小朋友講:『如果你贏隔離小朋友就可以玩多一個鐘才讀書!』我聽到就覺得不是最正面的方法鼓勵小朋友。」小方認為學游水是學習體育精神,快慢不是最重要:「我都理解小朋友需要證書升學,但好多家長係以小朋友拿第幾名作標準,但要贏人先要贏自己,做運動員或任何事情,要得到滿足感就係對自己有要求,進步就係來自自己用幾多時間去鍛鍊。不練習就不要想怎樣贏人,先想一想怎樣令自己進步。」

小方當年參加奧運,已被譽為有過人的意志及心理質素,遇強愈強,是適合參加大賽的選手。「運動絕對可以改變到小朋友性格。當年家人覺得八十年代出生的小朋友好幸福,沒有經歷過戰爭,生活環境又好,所以希望透過運動磨練我的意志。」小方相信運動磨練小朋友的意志:「我們的游泳學校以”SWIMMING WITH INTEGRITY And MEANING”作口號,小朋友透過游水學懂體育精神及堅持,懂得面對失敗。」小方不只希望透過運動帶出小朋友堅毅精神,將來一班學生可以回饋社會,令這個精神可以延續。

Enquiry

Please feel free to contact us

    Leave a comment